IES DISTRICTE MARÍTIM
IES RIU TÚRIA
DEPARTAMENTS DE
MATEMÀTIQUES
Pot participar-hi qualsevol membre de la comunitat educativa (alumnes, pares, mares, professors i personal no docent).
A les classes que el comunique el professor/a de matemàtiques la participació serà obligatoria.
Si un participant, no obigatori, no dona cap resposta als problemes en tres periòdes de jocs se li donarà de baixa al joc.